کهاب گستران آیریک

کهاب  گستران آیریک

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سید محمد سمن بوی
وب سایت :http://kahab.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +983135720105-6 +989133139716
نمابر :+983135720106
آدرس: اصفهان - شهرک صنعتی سجزی، فاز توسعه
See More
تلفن: +983132683813
آدرس: اصفهان -خیابان ۲۲ بهمن-مجتمع اداری غدیر-واحد۱۲۳

ارسال پیامScroll